- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Mr. Zdeeck, 14:07:13 24.03.2006, pÝeŤteno 1612x

Tohle je k vzteku, který by si √®lov√¨k nejrad√¨ji vybil baseballovou pálkou. Jak to, ¬ĺe ta ¬ĺenská je¬Ļt√¨ nebru√®í?

Peak37, 14:01:35 23.03.2006, pÝeŤteno 1530x

Jeliko¬ĺ diskuse nen√≠ st√°le v provozu, budu reagovat na p√łedchoz√≠ p√ł√≠sp√¨vek mr. Zdeecka touto formou, tedy, dal¬Ļ√≠m p√ł√≠sp√¨vkem :o) ..

Mr. Zdeeck, 17:37:35 21.03.2006, pÝeŤteno 1534x

Vedle n√¨kolika paragraf√Ļ, kter√© jsou v√≠cem√©n√¨ u¬ĺite√®n√© (nap√ł. diferenciace nebezpe√®nosti psychotropn√≠ch l√°tek √®i pololegalizace eutanazie) byla v nov√©m trestn√≠m z√°kon√¨ spousta p√ł√≠pad√Ļ p√łehnan√Ĺch trest√Ļ a kriminalizace.

Mr. Zdeeck, 13:01:01 23.01.2006, pÝeŤteno 1658x, 2 komentŠÝe

M√°te r√°di poh√°dky? A co takhle Py¬Ļnou princeznu? A jak ¬ĺe souvis√≠ Zem√¨ kr√°le Miroslava, P√Ļlno√®n√≠ kr√°lovstv√≠ a √ąesk√° republika? A co na to Jan Tleska√®?

Mr. Zdeeck, 22:52:50 16.01.2006, pÝeŤteno 1599x

Kdy¬ĺ se zept√°te pr√Ļm√¨rn√©ho ob√®ana √ąR na to, zda se c√≠t√≠ svobodn√Ĺ slovem, odpov√≠, ¬ĺe ano. M√°m v¬Ļak pocit, ¬ĺe je to odpov√¨d sp√≠¬Ļe pohodln√°, nezat√≠¬ĺen√° znalost√≠ hlub¬Ļ√≠ problematiky. Pod√≠vejme se na zoubek n√¨kter√Ĺm na¬Ļim legislativn√≠m perl√°m.

[< < <] [1-5] [6-10] [11-15]