- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 01:02:17 31.03.2010, pÝeŤteno 1760x

Lidstvo m√° t√¨¬ĺko pochopiteln√Ĺ sklon han√¨t svou sou√®asnost a idealizovat doby minul√© (sta√®√≠ vzpomenout na ovidiovsk√Ĺ m√Ĺtus o zlat√©m v√¨ku nebo na indick√© jugy). Minulosti b√Ĺvaj√≠ zpravidla p√łipisov√°ny mor√°ln√≠ hodnoty p√łesn√¨ opa√®n√©, ne¬ĺ jak√Ĺmi se √ļdajn√¨ vyzna√®uje sou√®asn√° doba. V tom, o jak√© hodnoty jde, se ov¬Ļem li¬Ļ√≠ autor od autora a sp√≠¬Ļe ne¬ĺ n√¨jakou objektivn√≠ pravdu odr√°¬ĺej√≠ jeho osobn√≠ preference. Zat√≠mco pro n√¨koho je sou√®asnost zt√¨lesn√¨na jevem X a minulost jevem Y, pro jin√©ho je to p√łesn√¨ naopak...

Buddhead, 00:58:55 31.03.2010, pÝeŤteno 1976x, 3 komentŠÝe

Pro za√®√°tek si zkuste vy√łe¬Ļit dva √ļkoly ur√®en√© pro studenty osm√©ho a dev√°t√©ho ro√®n√≠ku... a) D√łev√¨n√° ty√® tvaru v√°lce o pr√Ļm√¨ru 4 cm a d√©lce 1 m m√° hmotnost 3,5 kg. Unesli byste ty√® stejn√Ĺch rozm√¨r√Ļ vyrobenou z oceli (hustota oceli je 7 850 kg/m3)? b) P√łeve√Įte slovesn√© tvary do podmi√≤ovac√≠ho zp√Ļsobu p√ł√≠tomn√©ho i minul√©ho, ale nezm√¨√≤te osobu ani √®√≠slo: kr√°√®√≠me, bude se b√°t, rozh√°n√≠, bude le¬ĺet, spi, bude se l√©√®it, pomozte si, pozn√°v√°m se, jdi.

Buddhead, 20:19:25 14.04.2008, pÝeŤteno 1378x, 2 komentŠÝe

Vyslechl jsem zcela n√°hodou Landovu p√≠se√≤ Protestsong a nemohla m√¨ jako √®e¬Ļtin√°√łe nezaujmout jedna jej√≠ sloka...

Buddhead, 11:52:38 24.04.2007, pÝeŤteno 1415x

Jaro je v pln√©m proudu a na sv√Ĺch vych√°zk√°ch √®asto m√≠j√≠m √ļzkostliv√¨ ope√®ov√°van√© zahr√°dky pln√© kv√¨tin a zahr√°dk√°√ł√Ļ. R√°dobyfilozof by ur√®it√¨ pomudroval nad t√≠m, ¬ĺe jde o klasick√Ĺ p√ł√≠klad neautentick√©ho ¬ĺivotn√≠ho postoje, kter√Ĺ se realizuje r√Ļzn√Ĺmi n√°hra¬ĺkov√Ĺmi √®innostmi. V zahr√°dka√łen√≠ v¬Ļak spat√łuji n√¨co mnohem, mnohem hlub¬Ļ√≠ho.

Buddhead, 20:08:46 26.01.2007, pÝeŤteno 1463x

Kdy¬ĺ minul√Ĺ t√Ĺden v pond√¨l√≠ (15. 1.) popravovali nevlastn√≠ho bratra Sadd√°ma Husajna a b√Ĺval√©ho velitele tajn√© policie Barz√°na Tikr√≠t√≠ho, pou¬ĺili kati p√ł√≠li¬Ļ dlouh√Ĺ provaz, tak¬ĺe exekuce neskon√®ila zlomen√Ĺm vazem, n√Ĺbr¬ĺ utr¬ĺenou hlavou. Ned√° se samoz√łejm√¨ vylou√®it, ¬ĺe ¬Ļlo o schv√°lnost, ale stejn√¨ tak mohlo j√≠t o chybu ve v√Ĺpo√®tech.

[1-5] [6-9] [> > >]