- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 08:49:59 23.05.2007, pÝeŤteno 2691x, 6 komentŠÝý
Sekce: Literatura

Celý den

jsem hledìl na nebe

Na nebi

bylo jen nebe 

Buddhead, 15:58:15 19.05.2007, pÝeŤteno 1311x
Sekce: Literatura

NASREDDIN√ôV OSEL vol. 1

Buddhead, 08:55:39 18.05.2007, pÝeŤteno 2263x, 1 komentŠÝ

Soud√≠ se, ¬ĺe nejstar¬Ļ√≠ hl√°skov√© abecedy vznikly na principu akrofonie (z √łeck√©ho akros = okraj, f√≥n√© = zvuk). Pro jednotliv√© hl√°sky/p√≠smena se u¬ĺ√≠valy obr√°zky zv√≠√łat nebo v√¨c√≠, kter√© pr√°v√¨ touto hl√°skou/p√≠smenem za√®√≠naly. Nap√ł√≠klad b√Ĺk (alef) ozna√®oval A, d√Ļm (beth) B, velbloud (gimmel) G atd. Jan Amos Komensk√Ĺ otev√≠r√° sv√Ļj Orbis sensualium pictus obr√°zkovou abecedou, kter√° je zalo¬ĺena na principu onomatopoetick√©m: hl√°sky/p√≠smena nahrazuje obr√°zky zv√≠√łat nebo √®innost√≠, kter√© vyd√°vaj√≠ p√ł√≠slu¬Ļn√Ĺ zvuk.

Buddhead, 08:53:10 18.05.2007, pÝeŤteno 1703x

Camper√Ļv neboli obli√®ejov√Ĺ √ļhel se jmenuje podle nizozemsk√©ho anatoma Petra Campera (1722-1789), kter√Ĺ si v¬Ļiml souvislosti mezi velikost√≠ mozkov√© a obli√®ejov√© √®√°sti lebky. Jeho vrchol le¬ĺ√≠ na p√łedn√≠m nosn√≠m trnu a jeho ramena proch√°zej√≠ rovinou √®ela a zevn√≠m zvukovodem.

Buddhead, 14:25:30 07.05.2007, pÝeŤteno 1381x

V minul√©m √®√≠sle Respektu (18/2007) vy¬Ļel rozhovor se spisovatelem Ji√ł√≠m Gru¬Ļou, na¬Ļ√≠m dlouholet√Ĺm velvyslancem v Rakousku a N√¨mecku, nyn√≠ prezidentem sv√¨tov√©ho PEN klubu a √łeditelem Diplomatick√© akademie ve V√≠dni. Jeho pohled na n√°¬Ļ vz√°jemn√Ĺ vztah s Raku¬Ļany stoj√≠ za to ocitovat.