- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledvn


Vyhledvan vraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 12:45:07 04.01.2008, peteno 1318x, 3 komente

Buddhead, 12:51:42 03.01.2008, peteno 1369x, 3 komente
Sekce: Filosofie

Vytrhl jsem si z novin test spirituality sestavený americkým psychiatrem Robertem Cloningerem. Sestává z dvaceti otázek, za ka¾dou kladnou odpovìï si pøiètìte bod.

Buddhead, 13:15:49 02.01.2008, peteno 1334x, 2 komente

Pøes svátky jsem dal studentùm nìco slo¾itìj¹ího, toti¾ hádanku pøipisovanou samotnému Einsteinovi. Podle jeho názoru ji vylu¹tí jen 2 % lidí...

Buddhead, 13:14:17 02.01.2008, peteno 7723x
Sekce: Literatura

Kdysi jsem narazil v televizi na seriál o filmových kli¹é a podaøilo se mi udìlat si výpisky z dílu o hororech. Vzhledem k tomu, ¾e jde èasto o rýmovaèky, pøedkládám vám seznam v pùvodním anglickém originálu.

Buddhead, 12:40:25 14.12.2007, peteno 1232x