- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 22:45:08 31.10.2009, pÝeŤteno 1240x
Sekce: Filosofie

Je zaj√≠mav√©, ¬ĺe o t√©¬ĺe v√¨ci se lze √®asto do√®√≠st zcela protich√Ļdn√°, av¬Ļak p√łesto se dopl√≤uj√≠c√≠ tvrzen√≠. P√ł√≠kladem budi¬ĺ tvrzen√≠ sv. Pavla, ¬ĺe "√®lov√¨k se st√°v√° spravedliv√Ĺm v√≠rou bez skutk√Ļ z√°kona", a proti tomu v√Ĺrok sv. Jakuba, ¬ĺe "v√≠ra bez skutk√Ļ je mrtv√°". P√łin√°¬Ļ√≠m pro srovn√°n√≠ dva text√≠ky, kter√© d√¨l√≠ velk√° vzd√°lenost √®asov√° i zem√¨pisn√°, a p√łece jako by ze dvou stran glosovaly t√Ŭĺ jev...

Buddhead, 22:35:38 31.10.2009, pÝeŤteno 1176x
Sekce: Filosofie

P√łede dv√¨ma lety jsem zde uve√łejnil √®l√°nek, ve kter√©m jsem srovn√°val text nau√®n√© tabule z Mariposa Grove v Yosemitsk√©m n√°rodn√≠m parku s √ļryvkem z Mistra √ąuanga. Mezit√≠m jsem narazil je¬Ļt√¨ na jeden text podobn√©ho obsahu, konkr√©tn√¨ dvaat√łic√°t√Ĺ epigram Plat√≥n√Ļv...

Buddhead, 21:24:20 04.10.2009, pÝeŤteno 1194x

Tentokr√°t o st√łedov√¨k√© symbolice, n√°rodn√≠ch jazyc√≠ch, svobod√¨ a otroctv√≠ a o Gilgame¬Ļovi...

Buddhead, 23:06:04 17.09.2009, pÝeŤteno 1242x, 1 komentŠÝ
Sekce: Filosofie

B√¨hem studia Encyklopedie st√łedov√¨ku m√¨ zaujalo n√¨kolik pas√°¬ĺ√≠ t√Ĺkaj√≠c√≠ch se problematiky stvo√łen√≠, v√≠ry a z√°zrak√Ļ...

Buddhead, 14:21:54 04.09.2009, pÝeŤteno 1217x

Kdysi jsem tady uve√łejnil √®l√°nek o gairaigo, nov√¨ p√łejat√Ĺch slovech v japon¬Ļtin√¨. Sestavil jsem mal√Ĺ seznam gairaigo - n√°zv√Ļ barev - anglick√©ho p√Ļvodu. Vskutku origin√°ln√≠ jazyk!