- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledávání


Vyhledávaný výraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 16:49:57 08.02.2009, přečteno 1044x, 1 komentář
Sekce: Filosofie

V souvislosti s přednáškami z teorie vědy, na které teď musím docházet, jsem přemýšlel o jedné věci. Objem znalostí narůstá neuvěřitelnou rychlostí, takže dnes už jedna osoba dokonale nezná ani svůj obor. Paradoxně čím více je toho známo, tím specializovanější a užší jsou znalosti jednotlivých odborníků. Jak je to ale s lidstvem jako celkem?

Buddhead, 15:15:01 08.02.2009, přečteno 1021x
Sekce: Filosofie

"To, co jsem získal, lze přirovnat k vůni citroníku, ke světlu, jímž jedna svíce zažíhá druhou, či k vodě načerpané v bystřině: ten, kdo dostává, se raduje z vůně, má více světla nebo se občerství vodou, aniž by ten, kdo dává, něco ztratil."

Buddhead, 15:03:22 08.02.2009, přečteno 1165x, 2 komentáře

V Respektu 3/2009 vyšel zajímavý stejnojmenný článek odvolávající se na tzv. Moorovo pravidlo (nazvané podle Gordona Moora, spoluzakladatele firmy Intel), které tvrdí, že kapacita počítačů se v průměru každých osmnáct měsíců zdvojnásobí. Oním prokletím měl Václav Cílek, autor článku, na mysli neodůvodněnou víru v technologický pokrok. Jak se totiž zdá, neplatí tento zákon zdaleka pro všechny technologie...

Buddhead, 11:35:49 30.12.2008, přečteno 1157x, 1 komentář
Sekce: Literatura

Jak jsem s překvapením zjistil, podařilo se mému otci vybudovat poměrně rozsáhlou sbírku pohlednic s reprodukcemi obrazů Aloise Kalvody (trochu monotematické, ale o to cennější). Mě však zaujalo hlavně to, co si lidé kdysi dávno psali. Za každým z těch krátkých sdělení se skrývá příběh, jehož zápletky i rozuzlení se můžeme jen domýšlet... Texty uvádím v doslovném přepisu, tzn. včetně pravopisných chyb.

Buddhead, 13:27:02 28.12.2008, přečteno 1017x
Sekce: Filosofie

V Respektu 48/2008 zmiňuje Miloslav Petrusek debatu, která proběhla mezi tvůrcem teorie postindustriální společnosti Danielem Bellem a ruským sociologem Inozemcovem v roce 2007. Jednu pasáž si dovolím ocitovat...