- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 18:45:01 27.07.2006, pÝeŤteno 1824x, 1 komentŠÝ
Sekce: Literatura

V√®era jsem na¬Ļel svoje v√Ĺpisky z Knihy Mormon. Nepo√ł√≠dil jsem si je kv√Ļli zaj√≠mavosti my¬Ļlenek (kde by se taky v tomhle trapn√©m fantasy vzaly), ale proto¬ĺe m√¨ zaujalo n√¨jak√© p√łirovn√°n√≠ nebo formulace, pro√®e¬ĺ si je dovoluji za√ładit do odd√¨len√≠ literatury...

Buddhead, 18:43:44 27.07.2006, pÝeŤteno 1497x
Sekce: Filosofie

Kolik p√łekvapen√≠ se skr√Ĺv√° v nekone√®nu! Debatoval jsem ned√°vno na tohle t√©ma s kolegou Zdeeckem a vzpomn√¨l si na paradox Hilbertova hotelu. Hotel nese jm√©no po n√¨meck√©m matematikovi a autorovi paradoxu Davidu Hilbertovi (1862-1943), ale pro na¬Ļe pot√łeby ho klidn√¨ m√Ļ¬ĺeme p√łejmenovat na hotel Nekone√®no.

Buddhead, 18:52:15 24.07.2006, pÝeŤteno 1354x
Sekce: Filosofie

K osmdes√°t√Ĺm narozenin√°m Ludv√≠ka Vacul√≠ka vy¬Ļel v Lidov√Ĺch novin√°ch z 22. √®ervence 2006 jeho rozhovor s Renatou Kalenskou. Hovor se sto√®il i na problematiku v√≠ry.

Buddhead, 19:16:35 18.07.2006, pÝeŤteno 1696x

V situaci povolebn√≠ho patu se dnes hodn√¨ diskutuje o zm√¨n√¨ volebn√≠ho syst√©mu. Padaj√≠ jak n√°vrhy na zaveden√≠ v√¨t¬Ļinov√©ho hlasov√°n√≠, tak na pos√≠len√≠ propor√®n√≠ho principu. V Lidov√Ĺch novin√°ch z 6. kv√¨tna 2006 ov¬Ļem vy¬Ļel √®l√°nek politologa Ji√ł√≠ho Peheho, ve kter√©m referuje o r√Ļzn√Ĺch teori√≠ch demokracie bez voleb. Tyto pojmy toti¬ĺ zdaleka nejsou synonymn√≠.

Buddhead, 19:15:28 18.07.2006, pÝeŤteno 1570x
Sekce: Filosofie

H√©rakleitos z Efesu (cca 550-480 p√ł. n. l.) absolutizoval narozd√≠l od sv√Ĺch p√łedch√Ļdc√Ļ i n√°sledovn√≠k√Ļ, kte√ł√≠ se pokou¬Ļeli naj√≠t st√°lou a nem√¨nnou podstatu sv√¨ta, procesu√°ln√≠ povahu skute√®nosti. Z√Ļstal bohu¬ĺel osamocen a jeho my¬Ļlenky nena¬Ļly velkou odezvu.