- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 19:24:18 22.11.2006, pÝeŤteno 1518x, 1 komentŠÝ

Asi ka¬ĺd√Ĺ n√¨kdy v ¬ĺivot√¨ za¬ĺil d√©jà vu, tedy pocit, ¬ĺe vid√≠ n√¨co, co vid√¨l ji¬ĺ n√¨kdy d√ł√≠ve, a√®koliv jeho zku¬Ļenost je objektivn√¨ zcela nov√° (kdysi jsem m√¨l siln√© de¬ĺ√°vko v ma√Įarsk√©m Szombathely a tam jsem byl ur√®it√¨ poprv√©). Vedle d√©jà vu v¬Ļak psychologie a psychiatrie rozezn√°v√° celou √ładu podobn√Ĺch jev√Ļ, jejich¬ĺ kr√°tk√Ĺ slovn√≠√®ek p√łipojuji.

Buddhead, 20:11:24 19.11.2006, pÝeŤteno 1286x

Minul√Ĺ t√Ĺden jsem m√¨l zvl√°¬Ļtn√≠ sen. Bloudil jsem po lese a sna¬ĺil se naj√≠t cestu k jak√©musi um√¨leckohistoricky zaj√≠mav√©mu kostel√≠ku. Pod stromy le¬ĺela spousta sn√¨hu, kter√Ĺ rychle odt√°val, tak¬ĺe v prol√°klin√°ch se tvo√łily hlubok√© t√Ļn√¨ pln√© ledov√© vody, je¬ĺ m√¨ nutily se neust√°le vracet a hledat jin√© stezky. √ąas od √®asu jsem n√¨koho potkal a optal se na sm√¨r, ale snad jsem v¬ĺdy chybn√¨ zahnul, nebo mi radili ¬Ļpatn√¨, spr√°vnou cestu ne a ne naj√≠t. P√łitom jsem celou dobu sly¬Ļel varhany a d√¨tsk√Ĺ, ba p√ł√≠mo and√¨lsk√Ĺ zp√¨v, kter√Ĺ jasn√¨ dokl√°dal, ¬ĺe kostel√≠k mus√≠ b√Ĺt bl√≠zko, co by kamenem dohodil.

Buddhead, 18:33:12 18.11.2006, pÝeŤteno 1587x

Buddhead, 19:15:44 12.11.2006, pÝeŤteno 1331x

V souvislosti s p√Ļlro√®n√≠ neschopnost√≠ n√°mi volen√Ĺch a n√°mi bohu¬ĺel i placen√Ĺch politik√Ļ sestavit vl√°du se objevuj√≠ snahy zm√¨nit √ļstavu a sn√≠¬ĺit po√®et poslanc√Ļ o jednoho.

Buddhead, 18:21:28 11.11.2006, pÝeŤteno 1438x

Ji¬ĺ p√łed del¬Ļ√≠m √®asem m√¨ neskute√®n√¨ nam√≠chly dva p√ł√≠pady pohrd√°n√≠ politik√Ļ √ļstavn√≠m soudem. Cel√° v√¨c je o to hor¬Ļ√≠, ¬ĺe on√¨mi politiky byli prezident a, dnes na¬Ļt√¨st√≠ ji¬ĺ b√Ĺval√Ĺ, ministr zdravotnictv√≠.