- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Vyhledávání


Vyhledávaný výraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 14:24:00 07.05.2007, přečteno 1370x
Sekce: Literatura

Víš, báseň, kde nic není, to nic nahmatává,
a aby básní byla, básníkům se zdává;
na divy z abecedy mají políčeno
a rým je, abys věděl, slovo na semeno.

 

Už od věčnosti básník z toho je jen živý,
že neustále všemu jak děti se diví.
Ty pomáháš si prstem, když ti nejde čtení,
a on zas veršem, jsou-li věci k nepřečtení.

 

Psát dětem básně zdá se takového cosi,
jak nazpátky když dříví do lesa se nosí.
Psát ale básně velkým, to je zase jiná.
Ó, to se píše často křídou do komína.

Buddhead, 11:56:19 24.04.2007, přečteno 1547x

Představte si, že by naše civilizace zanikla a ztratily se veškeré historické záznamy. Po pár stoletích by došlo k jejímu obnovení (nebo by přiletěli ufouni) a archeologové a paleolingvisté by začali odkrývat její pozůstatky. Přitom by jim do ruky přišla i periodická tabulka prvků. Dokázali by z ní vyčíst, v jakém pořadí lidé objevili jednotlivé prvky?

Buddhead, 11:55:09 24.04.2007, přečteno 1245x
Sekce: Literatura

Na stole přede mnou leží stará rodinná Bible, která patřívala mé praprababičce. Probírám se jejími stránkami jako geologickými souvrstvími a ze zkamenělin drobných vpisků se pokouším zjistit něco životě svých předků...

Buddhead, 11:53:42 24.04.2007, přečteno 1420x, 1 komentář
Sekce: Filosofie

Je to již delší dobu, co jsem s kolegou Pulcem vedl debatu na téma, zda je vesmír cele obsažen v lidském vlasu, či nikoliv. Mohlo by se zdát, že jde o nesmyslnou otázku, ale odpověď na ni mi umožnila formulovat některé základní postoje k realitě.

Buddhead, 11:52:38 24.04.2007, přečteno 1259x
Sekce: Postřehy

Jaro je v plném proudu a na svých vycházkách často míjím úzkostlivě opečovávané zahrádky plné květin a zahrádkářů. Rádobyfilozof by určitě pomudroval nad tím, že jde o klasický příklad neautentického životního postoje, který se realizuje různými náhražkovými činnostmi. V zahrádkaření však spatřuji něco mnohem, mnohem hlubšího.