- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

VyhledŠvŠnŪ


VyhledŠvanż vżraz:
Autor:
Sekce:
 
Buddhead, 17:15:57 04.08.2009, pÝeŤteno 1249x

V√®era jsem zhl√©dl na √ąT vskutku nechutnou report√°¬ĺ ze sou√®asn√© √ą√≠ny.

Buddhead, 18:25:31 13.06.2009, pÝeŤteno 1249x
Sekce: √ölety

Kouzlo necht√¨n√©hoBrn√¨nské vydání MfD ze st√łedy 10. √®ervna 2009, strana C1. Já bych se na n√¨j vyka¬Ļlal, a¬Ľ se klidn√¨ zabije, kdy¬ĺ ho ¬ĺivot omrzel...

Buddhead, 15:55:05 13.04.2009, pÝeŤteno 1292x
Sekce: Filosofie

V Respektu 11/2009 vy¬Ļla esej n√¨meck√©ho biologa Corda Riechelmanna o myln√©m v√Ĺkladu Darwinovy teorie p√ł√≠znivci neoliberalismu. Zaujala m√¨ jedna kr√°tk√° pas√°¬ĺ.

Buddhead, 15:36:13 13.04.2009, pÝeŤteno 1552x
Sekce: Filosofie

√ątu zrovna Esej o lidsk√©m rozumu od Johna Locka. V prvn√≠ knize se zaj√≠mav√¨ vyj√°d√łil k mo¬ĺnostem a hranic√≠m lidsk√©ho rozumu, co¬ĺ je mimochodem z√°le¬ĺitost, o kter√© vedeme ji¬ĺ dlouho spor s kolegou Orangem...

Buddhead, 18:43:16 03.04.2009, pÝeŤteno 1446x
Sekce: Literatura

Dnes jsem byl na doktorsk√©m krou¬ĺku, kde p√łedn√°¬Ļel sv√Ļj refer√°t kolega Otakar Slana√ł. T√©matem byla z√°bavn√° funkce literatury. Proto¬ĺe padaly p√ł√≠klady nejen z oblasti literatury, n√Ĺbr¬ĺ i filmu, p√łipadlo mi to velmi zaj√≠mav√©. Dovoluji si proto uve√łejnit sv√© pozn√°mky o samotn√©m refer√°tu i n√°sledn√© diskuzi.