- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 21:10:36 19.02.2006, pÝeŤteno 1459x

V sobotn√≠ch LN z 18. √ļnora vy¬Ļel √®l√°nek Petra Robej¬Ļka s n√°zvem Jak prodat √ąeskou republiku, ve kter√©m se v√¨nuje bublinov√©mu „brandu“ na¬Ļeho st√°tu. Nechme nov√© logo √ąR stranou a zastavme se u n√¨kter√Ĺch tvrzen√≠ p√°n√¨ politologa.

Buddhead, 21:09:33 19.02.2006, pÝeŤteno 1274x
Sekce: Filosofie

Legenda vypr√°v√≠, jak mutazilsk√Ĺ u√®itel D¬ĺubb√°’√≠ p√łedn√°¬Ļel A¬Ļar√≠mu o racion√°ln√≠m smyslu utrpen√≠ a odm√¨ny u Boha. A¬Ļar√≠ polo¬ĺil ot√°zku: „Jsou t√łi brat√łi. Jeden zem√łe dosp√¨l√Ĺ v poslu¬Ļnosti Boha, druh√Ĺ dosp√¨l√Ĺ v neposlu¬Ļnosti a t√łet√≠ zem√łe, ne¬ĺ dos√°hne rozumu. Co se s nimi stane?“

Peak37, 14:07:23 19.02.2006, pÝeŤteno 1855x

V√®era jsem se v Koteln√¨ zaposlouchal do zaj√≠mav√© music... zn√¨lo mi to trochu jako Sto zv√≠√łat... jeliko¬ĺ jsem zv√≠dav√© povahy, ihned jsem se man√≠ka (jen¬ĺ si tam tuto music pou¬Ļt√¨l coby kulisu ke sv√©mu lezeck√©mu v√Ĺkonu) vyptal, co ¬ĺe to poslouch√°me...

Buddhead, 09:46:27 13.02.2006, pÝeŤteno 1484x

Slav√≠me k√łes¬Ľansk√©, nebo pohansk√© sv√°tky?

Buddhead, 09:45:26 13.02.2006, pÝeŤteno 1499x

Podle nov√¨ schv√°len√© novely medi√°ln√≠ho z√°kona, z kter√© se vinou v√≠ce jak 120 pozm√¨√≤ovac√≠ch n√°vrh√Ļ stal obvykl√Ĺ gul√°¬Ļ, nad n√≠m¬ĺ √®lov√¨k pochybuje, jestli m√° chr√°nit pr√°vo ob√®ana na kvalitn√≠ vys√≠l√°n√≠ a pluralitu informac√≠, nebo z√°jmy velk√Ĺch ¬Ļtik v na¬Ļem zahn√≠vaj√≠c√≠m medi√°ln√≠m rybn√≠√®ku, u¬ĺ nikdy neusly¬Ļ√≠me z obrazovky ono lahodn√¨ vibruj√≠c√≠ √®esk√© slovo prdel.

Buddhead, 09:44:19 13.02.2006, pÝeŤteno 1578x

A¬ĺ do roku 1896 volilo obyvatelstvo Rakouska-Uherska ve √®ty√łech volebn√≠ch kuri√≠ch (velkostatk√°√łsk√°, m√¨stsk√°, obchodn√≠ a ¬ĺivnostensk√° a venkovsk√°) o r√Ļzn√© volebn√≠ s√≠le, do nich¬ĺ bylo rozd√¨leno podle cenzu, tedy podle toho, kolik odvedli na dan√≠ch.

Buddhead, 17:27:56 11.02.2006, pÝeŤteno 1215x
Sekce: Filosofie

V Hovorech s T. G. Masarykem je zm√≠n√¨n i jeho n√°zor na nek√łes¬Ľansk√° n√°bo¬ĺenstv√≠. A v√¨ru dost√°v√° sv√© pov√¨sti intelektu√°la: o v√¨ci sice nic nev√≠, ale stejn√¨ se mus√≠ vyj√°d√łit...

Buddhead, 20:54:41 09.02.2006, pÝeŤteno 1401x
Sekce: Filosofie

T. G. Masaryk je pro ur√®itou skupinu zvl√°¬Ļt√¨ star¬Ļ√≠ch obyvatel t√©m√¨√ł nedotknutelnou ikonou. P√łitom to byl docela nudn√Ĺ a suchop√°rn√Ĺ √®lov√¨k, a jak si dovol√≠m uk√°zat, v jist√©m sm√¨ru dokonce zp√°te√®nick√Ĺ tm√°√ł. N√°sleduj√≠c√≠ cit√°ty poch√°zej√≠ z √ąapkov√Ĺch Hovor√Ļ s T. G. Masarykem.

Buddhead, 13:58:54 07.02.2006, pÝeŤteno 2488x

Slovansk√© n√°zvy m√¨s√≠c√Ļ

Buddhead, 13:55:52 07.02.2006, pÝeŤteno 1535x

Podle tisku hroz√≠ √®esk√Ĺm komsomolc√Ļm (Komunistick√Ĺ svaz ml√°de¬ĺe) z√°kaz √®innosti, jestli¬ĺe nezm√¨n√≠ sv√Ļj program. Jedna z problematick√Ĺch v√¨t zn√≠: „KSM bojuje za revolu√®n√≠ svr¬ĺen√≠ kapitalistick√©ho √ł√°du masami pracuj√≠c√≠ch.“ Podle ministerstva vnitra jde o d√Ļkaz, ¬ĺe KSM usiluje o potla√®en√≠ pr√°v a svobod. Pod√≠vejme se na doty√®nou v√¨tu bl√≠¬ĺe.