- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 20:34:26 18.03.2006, pÝeŤteno 1423x

V sobotn√≠ch Lidov√Ĺch novin√°ch (11. b√łezna 2006) se √®ten√°√ł Karel Dlouh√Ĺ rozho√ł√®uje nad pokusy o zaveden√≠ Velk√©ho p√°tku jako st√°tn√≠ho sv√°tku. Vad√≠ mu, ¬ĺe nebude moci do pr√°ce (sic!), nevyjdou noviny, budou zav√łen√© √ļ√łady, spousta obchod√Ļ neotev√łe a dojde k omezen√≠ MHD. K tomu dod√°v√°: „Pokud jde konkr√©tn√¨ o Velk√Ĺ p√°tek, je to p√łece sv√°tek jenom k√łes¬Ľan√Ļ – pro√® by se m√¨l t√Ĺkat i ateistick√© v√¨t¬Ļiny (a v√¨√ł√≠c√≠ch nek√łes¬Ľansk√Ĺch c√≠rkv√≠)?“

Buddhead, 20:30:53 18.03.2006, pÝeŤteno 1339x
Sekce: Literatura

Dnes jsem do√®etl knihu Dana Browna ¬©ifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code). Skute√®nost, ¬ĺe se tahle sl√°tanina stala celosv√¨tov√Ĺm bestsellerem, m√¨ jen utvrzuje v p√łesv√¨d√®en√≠, ¬ĺe pokud neza¬ĺ√≠v√°me p√ł√≠mo √ļpadek civilizace, m√°me co √®init p√łinejmen¬Ļ√≠m s jej√≠m masivn√≠m zblbnut√≠m.

Buddhead, 20:27:37 18.03.2006, pÝeŤteno 1719x

V √®ervnu 1963 nav¬Ļt√≠vil JFK Z√°padn√≠ Berl√≠n. Jeho n√°v¬Ļt√¨va byla napl√°novan√° do nejmen¬Ļ√≠ch detail√Ļ: spole√®n√¨ s kancl√©√łem Adenauerem a starostou (a pozd√¨ji rovn√¨¬ĺ kancl√©√łem) Brandtem symbolicky projel kolem m√≠sta, kde zem√łela prvn√≠ ob√¨¬Ľ berl√≠nsk√© zdi, nav¬Ļt√≠vil Freie Universit√§t a z vyhl√≠dkov√© plo¬Ļiny u Braniborsk√© br√°ny nakouknul na V√Ĺchod. Vyvrcholen√≠m byl jeho projev p√łed radnic√≠ v Sch√∂neberku, kde zazn√¨la proslul√° v√¨ta „Ich bin ein Berliner.“

4Buddhas, 16:18:46 16.03.2006, pÝeŤteno 6545x, 1 komentŠÝ
Sekce: Literatura

Po nal√©h√°n√≠ √®etbychtiv√©ho okoli (v√®era u druh√©ho piva) zve√łej√≤ujeme na¬Ļi experiment√°ln√≠ pov√≠dku v celku. Pozorn√Ĺ √®ten√°√ł si jist√¨ v¬Ļimne, ¬ĺe st√°le nen√≠ dokon√®ena, a kdo v√≠, jestli n√¨kdy v√Ļbec dokon√®ena bude. Literatura je v¬Ļak hlavn√¨ o fantazii, tak¬ĺe nen√≠ na ¬Ļkodu, kdy¬ĺ ji i vy na konci p√ł√≠b√¨hu zapoj√≠te...

Buddhead, 19:12:01 14.03.2006, pÝeŤteno 1476x

Byl jednou jeden sedl√°k jm√©nem Rajter. V roce 1993 si v Morav√¨vsi na Mostecku koupil pozemky a za√®al hospoda√łit. V roce 2001 za n√≠m p√łi¬Ļli √ļ√łedn√≠ci s nab√≠dkou v√Ĺm√¨ny n√¨kolika jeho roztrou¬Ļen√Ĺch pozemk√Ļ mezi Morav√¨vs√≠ a Havran√≠ za jeden velik√Ĺ a le¬ĺ√≠c√≠ hned u domu. Sedl√°k Rajter souhlasil, ale pak zjistil, ¬ĺe mu za humny na jeho b√Ĺval√Ĺch pol√≠ch vyroste pr√Ļmyslov√° z√≥na a v n√≠ hlin√≠k√°rna mexick√© firmy NEMAK.

Buddhead, 19:01:15 13.03.2006, pÝeŤteno 1245x

V Respektu √®. 9 z 27. √ļnora 2006 vy¬Ļel √®l√°nek Petra Fischera s n√°zvem Hledejte pr√°ci v cizin√¨, v√¨novan√Ĺ Evropsk√©mu roku mobility pracovn√≠k√Ļ, kter√Ĺ by m√¨l podpo√łit st√¨hov√°n√≠ za zam√¨stn√°n√≠m. V √®l√°nku se objevuje i jedno znepokojiv√© tvrzen√≠...

Buddhead, 11:32:36 13.03.2006, pÝeŤteno 1435x

P√łed ned√°vnem (7. √ļnora 2006) jsem tu napsal, ¬ĺe √®esk√Ĺm komsomolc√Ļm sta√®√≠ vynechat ve stanov√°ch slovo „revolu√®n√≠“ a „svr¬ĺen√≠ kapitalistick√©ho √ł√°du“ p√łeformulovat na „nastolen√≠ √ł√°du socialistick√©ho“, aby se bez v√¨t¬Ļ√≠ch probl√©m√Ļ vyhnuli z√°kazu. Skoro jsem se trefil...

Buddhead, 11:27:13 13.03.2006, pÝeŤteno 1450x

Do¬Ļlo k tomu, √®eho jsem se ob√°val. Jak jsem u¬ĺ psal (1. √ļnora 2006), vl√°da se rozhodla zru¬Ļit prase√®√°k v Letech za vyu¬ĺit√≠ √ļ√łedn√≠ ¬Ļikany. B√¨hem dvou t√Ĺdn√Ļ nav¬Ļt√≠vilo podnik celkem p√¨t kontrol od veterin√°√ł√Ļ a inspekce ¬ĺivotn√≠ho prost√łed√≠, a√®koliv naposled firmu kontrola nav¬Ļt√≠vila loni v z√°√ł√≠.

Buddhead, 13:21:52 25.02.2006, pÝeŤteno 1503x

Do¬Ļel n√°m do schr√°nky p√łedvolebn√≠ let√°k √ąSSD s ¬ĺertovn√Ĺm n√°zvem JISTOTY A PROSPERITA a je v√≠cem√©n√¨ cel√Ĺ v√¨nov√°n problematice zdravotnictv√≠. P√łedev¬Ļ√≠m by v¬Ļak mohl poslou¬ĺit jako dokonal√Ĺ p√ł√≠klad zp√Ļsob√Ļ medi√°ln√≠ manipulace fakty.

Buddhead, 13:21:11 25.02.2006, pÝeŤteno 1386x
Sekce: Filosofie

K Dh√ļ-n-N√ļnovi al-Misr√≠mu p√łi¬Ļel mlad√≠k a √ł√≠kal, ¬ĺe s√ļf√≠jov√© se m√Ĺl√≠. Egyp¬Ľan si st√°hl s prstu prsten a podal mu jej: „Odnes jej ke kupc√Ļm u tr¬ĺn√≠ch st√°nk√Ļ a uvid√≠¬Ļ, co ti za n√¨j nab√≠dnou.“ Nikdo na trhu nenab√≠zel v√≠c ne¬ĺ jedinou st√ł√≠brnou minci. A tak jej mlad√≠k p√łinesl zp√¨t.