- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 14:11:38 26.11.2006, pÝeŤteno 3195x, 1 komentŠÝ
Sekce: Literatura

V√Ĺtvory student√Ļ 1.ag inspirovan√© Bajkami a podpov√≠dkami Karla √ąapka.

Buddhead, 14:10:01 26.11.2006, pÝeŤteno 1866x, 4 komentŠÝe
Sekce: Literatura

B√°sni√®ka, kterou Lada p√łipojila ke slohovce na t√©ma popis um√¨leck√©ho d√≠la.

Buddhead, 14:08:49 26.11.2006, pÝeŤteno 1543x
Sekce: Literatura

Humorná povídka jednoho mého studenta.

Mr. Zdeeck, 19:22:11 24.11.2006, pÝeŤteno 2590x, 5 komentŠÝý

Dne¬Ļn√≠ den moje m√≠ra adrenalinu p√łes√°hla b√¨¬ĺnou √ļrove√≤ d√≠ky m√©mu skv√¨l√©mu mobiln√≠mu oper√°torovi. Ty zmrdi britsk√Ĺ mne toti¬ĺ fakt vyto√®ili.

Buddhead, 19:24:18 22.11.2006, pÝeŤteno 1503x, 1 komentŠÝ

Asi ka¬ĺd√Ĺ n√¨kdy v ¬ĺivot√¨ za¬ĺil d√©jà vu, tedy pocit, ¬ĺe vid√≠ n√¨co, co vid√¨l ji¬ĺ n√¨kdy d√ł√≠ve, a√®koliv jeho zku¬Ļenost je objektivn√¨ zcela nov√° (kdysi jsem m√¨l siln√© de¬ĺ√°vko v ma√Įarsk√©m Szombathely a tam jsem byl ur√®it√¨ poprv√©). Vedle d√©jà vu v¬Ļak psychologie a psychiatrie rozezn√°v√° celou √ładu podobn√Ĺch jev√Ļ, jejich¬ĺ kr√°tk√Ĺ slovn√≠√®ek p√łipojuji.

Buddhead, 20:11:24 19.11.2006, pÝeŤteno 1272x

Minul√Ĺ t√Ĺden jsem m√¨l zvl√°¬Ļtn√≠ sen. Bloudil jsem po lese a sna¬ĺil se naj√≠t cestu k jak√©musi um√¨leckohistoricky zaj√≠mav√©mu kostel√≠ku. Pod stromy le¬ĺela spousta sn√¨hu, kter√Ĺ rychle odt√°val, tak¬ĺe v prol√°klin√°ch se tvo√łily hlubok√© t√Ļn√¨ pln√© ledov√© vody, je¬ĺ m√¨ nutily se neust√°le vracet a hledat jin√© stezky. √ąas od √®asu jsem n√¨koho potkal a optal se na sm√¨r, ale snad jsem v¬ĺdy chybn√¨ zahnul, nebo mi radili ¬Ļpatn√¨, spr√°vnou cestu ne a ne naj√≠t. P√łitom jsem celou dobu sly¬Ļel varhany a d√¨tsk√Ĺ, ba p√ł√≠mo and√¨lsk√Ĺ zp√¨v, kter√Ĺ jasn√¨ dokl√°dal, ¬ĺe kostel√≠k mus√≠ b√Ĺt bl√≠zko, co by kamenem dohodil.

Mr. Zdeeck, 18:07:00 19.11.2006, pÝeŤteno 1487x
Sekce: √ölety

Dnes jsem byl sv√¨dkem opravdové depersonalizace, bohu¬ĺel pon√¨kud jiným zp√Ļsobem, ne¬ĺ tady kolega rozebíral p√łed pár týdny. √ąirou náhodou jsem zabrousil na stránky Ministerstva Vnitra √ąR a s hr√Ļzou jsem zjistil, ¬ĺe neexistuji v seznamu √®etností jmen v √ąR. Je tam spousta Hanh√Ļ, ¬ģigmund√Ļ, ale já ani jeden. Nevím, jak se to stalo, co je tomu p√łí√®inou, stále tak n√¨jak cítím, ¬ĺe existuji, ale ka¬ĺdou minutou se moje já státním p√łíkazem ztrácí...

PS: kdo zjistí, jak ¬ĺe se to jmenuji, má jeden bod :-)

Buddhead, 18:33:12 18.11.2006, pÝeŤteno 1572x

Mr. Zdeeck, 15:10:06 18.11.2006, pÝeŤteno 1924x, 1 komentŠÝ

Je¬Ļt√¨ v√®era odpoledne mi jm√©no Tommy Emmanuel nic ne√ł√≠kalo. Po jeho p√°te√®n√≠m koncertu v Pal√°ci Akropolis mus√≠m prohl√°sit, ¬ĺe jsem v ¬ĺivot√¨ nevid√¨l lep¬Ļ√≠ho kytaristu.

Buddhead, 19:15:44 12.11.2006, pÝeŤteno 1316x

V souvislosti s p√Ļlro√®n√≠ neschopnost√≠ n√°mi volen√Ĺch a n√°mi bohu¬ĺel i placen√Ĺch politik√Ļ sestavit vl√°du se objevuj√≠ snahy zm√¨nit √ļstavu a sn√≠¬ĺit po√®et poslanc√Ļ o jednoho.