- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 14:25:30 07.05.2007, pÝeŤteno 1366x

V minul√©m √®√≠sle Respektu (18/2007) vy¬Ļel rozhovor se spisovatelem Ji√ł√≠m Gru¬Ļou, na¬Ļ√≠m dlouholet√Ĺm velvyslancem v Rakousku a N√¨mecku, nyn√≠ prezidentem sv√¨tov√©ho PEN klubu a √łeditelem Diplomatick√© akademie ve V√≠dni. Jeho pohled na n√°¬Ļ vz√°jemn√Ĺ vztah s Raku¬Ļany stoj√≠ za to ocitovat.

Buddhead, 14:24:00 07.05.2007, pÝeŤteno 1536x
Sekce: Literatura

Ví¬Ļ, báse√≤, kde nic není, to nic nahmatává,
a aby básní byla, básník√Ļm se zdává;
na divy z abecedy mají polí√®eno
a rým je, abys v√¨d√¨l, slovo na semeno.

 

U¬ĺ od v√¨√®nosti básník z toho je jen ¬ĺivý,
¬ĺe neustále v¬Ļemu jak d√¨ti se diví.
Ty pomáhá¬Ļ si prstem, kdy¬ĺ ti nejde √®tení,
a on zas ver¬Ļem, jsou-li v√¨ci k nep√łe√®tení.

 

Psát d√¨tem básn√¨ zdá se takového cosi,
jak nazpátky kdy¬ĺ d√łíví do lesa se nosí.
Psát ale básn√¨ velkým, to je zase jiná.
Ó, to se pí¬Ļe √®asto k√łídou do komína.

Buddhead, 11:56:19 24.04.2007, pÝeŤteno 1707x

P√łedstavte si, ¬ĺe by na¬Ļe civilizace zanikla a ztratily se ve¬Ļker√© historick√© z√°znamy. Po p√°r stolet√≠ch by do¬Ļlo k jej√≠mu obnoven√≠ (nebo by p√łilet√¨li ufouni) a archeologov√© a paleolingvist√© by za√®ali odkr√Ĺvat jej√≠ poz√Ļstatky. P√łitom by jim do ruky p√łi¬Ļla i periodick√° tabulka prvk√Ļ. Dok√°zali by z n√≠ vy√®√≠st, v jak√©m po√ład√≠ lid√© objevili jednotliv√© prvky?

Buddhead, 11:55:09 24.04.2007, pÝeŤteno 1398x
Sekce: Literatura

Na stole p√łede mnou le¬ĺ√≠ star√° rodinn√° Bible, kter√° pat√ł√≠vala m√© praprababi√®ce. Prob√≠r√°m se jej√≠mi str√°nkami jako geologick√Ĺmi souvrstv√≠mi a ze zkamen√¨lin drobn√Ĺch vpisk√Ļ se pokou¬Ļ√≠m zjistit n√¨co ¬ĺivot√¨ sv√Ĺch p√łedk√Ļ...

Buddhead, 11:53:42 24.04.2007, pÝeŤteno 1581x, 1 komentŠÝ
Sekce: Filosofie

Je to ji¬ĺ del¬Ļ√≠ dobu, co jsem s kolegou Pulcem vedl debatu na t√©ma, zda je vesm√≠r cele obsa¬ĺen v lidsk√©m vlasu, √®i nikoliv. Mohlo by se zd√°t, ¬ĺe jde o nesmyslnou ot√°zku, ale odpov√¨√Į na ni mi umo¬ĺnila formulovat n√¨kter√© z√°kladn√≠ postoje k realit√¨.

Buddhead, 11:52:38 24.04.2007, pÝeŤteno 1415x

Jaro je v pln√©m proudu a na sv√Ĺch vych√°zk√°ch √®asto m√≠j√≠m √ļzkostliv√¨ ope√®ov√°van√© zahr√°dky pln√© kv√¨tin a zahr√°dk√°√ł√Ļ. R√°dobyfilozof by ur√®it√¨ pomudroval nad t√≠m, ¬ĺe jde o klasick√Ĺ p√ł√≠klad neautentick√©ho ¬ĺivotn√≠ho postoje, kter√Ĺ se realizuje r√Ļzn√Ĺmi n√°hra¬ĺkov√Ĺmi √®innostmi. V zahr√°dka√łen√≠ v¬Ļak spat√łuji n√¨co mnohem, mnohem hlub¬Ļ√≠ho.

Orange, 00:49:27 23.02.2007, pÝeŤteno 1390x
Sekce: Literatura

Probuzen√Ĺ Tir-Ar-Nog opustil Kancodlaky. Makedon, Snorri a Drax se vydali za n√≠m. Nev√¨d√¨li pro√® a kam ¬Ļel, ale podez√ł√≠vali ho z n√¨√®eho nekal√©ho ...

Mr. Zdeeck, 21:00:16 22.02.2007, pÝeŤteno 1606x, 2 komentŠÝe

Pr√°v√¨ jsem shl√©dnul dokument "Kauza Uhersk√© Hradi¬Ļt√¨" pojedn√°vaj√≠c√≠ o (veskrze ne√ļsp√¨¬Ļn√©) snaze vy¬Ļet√łit a odsoudit mu√®itele StB v Hradi¬Ļ¬Ľsk√© v√¨znici, p√łev√°¬ĺn√¨ pak p√°ny Greben√≠√®ka, Hlava√®ku a Zavadil√≠ka.

Peak37, 16:02:10 19.02.2007, pÝeŤteno 1673x, 6 komentŠÝý
Sekce: √ölety

V sobotn√≠ A. kolega Buddhead lehce na¬Ľukl ot√°zku dokazov√°n√≠ Bo¬ĺ√≠ (ne)existence..t√©ma pro m√¨, jako laika zaj√≠mav√©..

Mr. Zdeeck, 05:19:01 16.02.2007, pÝeŤteno 2470x, 14 komentŠÝý

Mr. Zdeeck vs. YorickYorick himselfP√łesto¬ĺe není zvykem zde uvád√¨t záznamy √łekn√¨me osobn√¨j¬Ļího rázu, dnes u√®iníme výjimku. Tuto noc, p√łesn√¨ji v 2:57, se toti¬ĺ narodil m√Ļj syn Jorik. Nech¬Ľ Guan Yin bdí nad ka¬ĺdým tepem jeho srdce...