- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Buddhead, 15:50:15 24.06.2007, pÝeŤteno 1348x
Sekce: Filosofie

V Respektu 22/2007 vy¬Ļla esej mlad√© polsk√© prozai√®ky Doroty Mas¬≥owsk√© o protipotratov√© politice v jej√≠ rodn√© zemi. Ned√° mi, abych neocitoval jej√≠ z√°v√¨re√®n√Ĺ odstavec.

Buddhead, 15:47:19 24.06.2007, pÝeŤteno 1574x
Sekce: Literatura

Ned√°vno mi Vlast√≠k ukazoval v √ą√°povi n√¨jak√© sv√© b√°sn√¨. V√¨t¬Ļinou to byl bullshit, ale jedna m√¨ zaujala. A p√łesto¬ĺe m√¨ posledn√¨ nasral, jeho b√°se√≤ si zaslou¬ĺ√≠ naj√≠t sv√©ho √®ten√°√łe.

Buddhead, 08:29:07 28.05.2007, pÝeŤteno 1640x, 3 komentŠÝe

I p√łi pohledu na hv√¨zdn√© nebe si dok√°¬ĺeme jen st√¨¬ĺ√≠ p√łedstavit, jak rozlehl√Ĺ je ve skute√®nosti vesm√≠r a jak dlouho trv√°, n√¨¬ĺ se a¬ĺ k n√°m dostane sv√¨tlo vzd√°len√Ĺch hv√¨zd. Sestavil jsem kr√°tk√Ĺ seznam t√¨ch nejjasn√¨j¬Ļ√≠ch spolu s historick√Ĺmi ud√°lostmi, kter√© se odehr√°ly v okam¬ĺiku, kdy je opou¬Ļt√¨lo sv√¨tlo dopadnuv¬Ļ√≠ roku 1979 na na¬Ļi planetu (a v astrologick√©m smyslu maj√≠c√≠ z√°sadn√≠ vliv na m√Ļj dal¬Ļ√≠ ¬ĺivot).

Buddhead, 15:48:46 26.05.2007, pÝeŤteno 1292x
Sekce: Literatura

NASREDDIN√ôV OSEL vol. 3

Mr. Zdeeck, 14:39:48 24.05.2007, pÝeŤteno 1496x
Sekce: Filosofie

P√łi brouzd√°n√≠ Netem jsem na jedn√¨ch esoterick√Ĺch str√°nk√°ch (mezi hromadou bahnit√©ho new-age balastu) na¬Ļel tento zenov√Ĺ skvost. Jen sama Proz√łetelnost v√≠, jak se tam dostal, pravd√¨pobn√¨ v¬Ļak p√łepisem z n√¨jak√© √®esk√© publikace. Snad mne autor neprokleje, kdy¬ĺ tento p√ł√≠b√¨h zv√¨√łejn√≠m i zde.

Buddhead, 08:51:29 23.05.2007, pÝeŤteno 1283x
Sekce: Literatura

NASREDDIN√ôV OSEL vol. 2

Buddhead, 08:49:59 23.05.2007, pÝeŤteno 2676x, 6 komentŠÝý
Sekce: Literatura

Celý den

jsem hledìl na nebe

Na nebi

bylo jen nebe 

Buddhead, 15:58:15 19.05.2007, pÝeŤteno 1298x
Sekce: Literatura

NASREDDIN√ôV OSEL vol. 1

Buddhead, 08:55:39 18.05.2007, pÝeŤteno 2245x, 1 komentŠÝ

Soud√≠ se, ¬ĺe nejstar¬Ļ√≠ hl√°skov√© abecedy vznikly na principu akrofonie (z √łeck√©ho akros = okraj, f√≥n√© = zvuk). Pro jednotliv√© hl√°sky/p√≠smena se u¬ĺ√≠valy obr√°zky zv√≠√łat nebo v√¨c√≠, kter√© pr√°v√¨ touto hl√°skou/p√≠smenem za√®√≠naly. Nap√ł√≠klad b√Ĺk (alef) ozna√®oval A, d√Ļm (beth) B, velbloud (gimmel) G atd. Jan Amos Komensk√Ĺ otev√≠r√° sv√Ļj Orbis sensualium pictus obr√°zkovou abecedou, kter√° je zalo¬ĺena na principu onomatopoetick√©m: hl√°sky/p√≠smena nahrazuje obr√°zky zv√≠√łat nebo √®innost√≠, kter√© vyd√°vaj√≠ p√ł√≠slu¬Ļn√Ĺ zvuk.

Buddhead, 08:53:10 18.05.2007, pÝeŤteno 1687x

Camper√Ļv neboli obli√®ejov√Ĺ √ļhel se jmenuje podle nizozemsk√©ho anatoma Petra Campera (1722-1789), kter√Ĺ si v¬Ļiml souvislosti mezi velikost√≠ mozkov√© a obli√®ejov√© √®√°sti lebky. Jeho vrchol le¬ĺ√≠ na p√łedn√≠m nosn√≠m trnu a jeho ramena proch√°zej√≠ rovinou √®ela a zevn√≠m zvukovodem.