- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed
Mr. Zdeeck, 00:24:13 29.03.2010, pÝeŤteno 1277x

Tohle snad nepot√łebuje komentá√ł, pro znalé v√¨ci uvedu jen kryptickou zkratku 312x260@10e6 FPS. http://kurzzeit.com.

 

Edit: tohle 28-tý √®lánek na 4Buddhas a to u¬ĺ n√¨co pro nás, informatiky, znamená!

Mr. Zdeeck, 02:07:58 04.02.2010, pÝeŤteno 1695x, 1 komentŠÝ
Sekce: √ölety

Retrogaming: DigihraJako mal√Ĺ kluk ze slu¬Ļn√©, ale chud√©, ¬Ļlechtick√© rodiny jsem v¬ĺdy m√Ĺm vrstevn√≠k√Ļm z√°vid√¨l mal√© kapesn√≠ pl√Ĺtva√®e √®asu p√łev√°¬ĺn√¨ rusk√© provenience. O tom pitom√©m vlkovi s ko¬Ļ√≠kem na vejce se mi m√≠sty i zd√°lo a repetitivn√≠ p√≠p√°n√≠ p√łedur√®ilo m√Ļj hudebn√≠ vkus vlastn√¨ a¬ĺ do dne¬Ļn√≠ho dne. N√¨kolik let nazad mne pak Peak37, po m√©m zahl√©dnut√≠ takov√©hoto klenotu v jeho knihovni√®ce a n√°sledn√© zpov√¨di, nefunguj√≠c√≠ digihrou obdaroval, sta√®ilo pr√Ĺ koupit baterku.

Mr. Zdeeck, 18:48:33 09.01.2010, pÝeŤteno 1136x

Jak n√¨kte√łí √®tená√łi v√¨dí, sna¬ĺím se ji¬ĺ n√¨jakou dobu prorazit do sv√¨ta hudebního showbusinessu. Na trnité cest√¨ vlastníka amusikálního sluchu se bohu¬ĺel zatím setkávám pouze s ignorací, nebo¬Ľ dle schovívav√¨j¬Ļích kritik√Ļ je prý ¬Ļkoda slov. V takovéto situaci autor v√¨t¬Ļinou upadá do letargie, a my¬Ļlenky se toulají spí¬Ļe kolem olov√¨ného projektilu ne¬ĺ kolem notové partitury. Jsou v¬Ļak v ¬ĺivot√¨ muzikanta okam¬ĺiky, které p√łijdou jako záblesk z √®istého nebe. √ąlov√¨k pochopí, ¬ĺe sta√®í vzít kytaru, trochu té √®lov√¨√®inkové poetiky, slu¬Ļivý plavecký úbor a písni√®ka jako hrom je na sv√¨t√¨.

Kluci, d√¨kuji, te√Į u¬ĺ vím, ¬ĺe i já mám jednou ¬Ļanci...

Buddhead, 22:45:08 31.10.2009, pÝeŤteno 1223x
Sekce: Filosofie

Je zaj√≠mav√©, ¬ĺe o t√©¬ĺe v√¨ci se lze √®asto do√®√≠st zcela protich√Ļdn√°, av¬Ļak p√łesto se dopl√≤uj√≠c√≠ tvrzen√≠. P√ł√≠kladem budi¬ĺ tvrzen√≠ sv. Pavla, ¬ĺe "√®lov√¨k se st√°v√° spravedliv√Ĺm v√≠rou bez skutk√Ļ z√°kona", a proti tomu v√Ĺrok sv. Jakuba, ¬ĺe "v√≠ra bez skutk√Ļ je mrtv√°". P√łin√°¬Ļ√≠m pro srovn√°n√≠ dva text√≠ky, kter√© d√¨l√≠ velk√° vzd√°lenost √®asov√° i zem√¨pisn√°, a p√łece jako by ze dvou stran glosovaly t√Ŭĺ jev...

Buddhead, 22:35:38 31.10.2009, pÝeŤteno 1160x
Sekce: Filosofie

P√łede dv√¨ma lety jsem zde uve√łejnil √®l√°nek, ve kter√©m jsem srovn√°val text nau√®n√© tabule z Mariposa Grove v Yosemitsk√©m n√°rodn√≠m parku s √ļryvkem z Mistra √ąuanga. Mezit√≠m jsem narazil je¬Ļt√¨ na jeden text podobn√©ho obsahu, konkr√©tn√¨ dvaat√łic√°t√Ĺ epigram Plat√≥n√Ļv...

Buddhead, 21:24:20 04.10.2009, pÝeŤteno 1179x

Tentokr√°t o st√łedov√¨k√© symbolice, n√°rodn√≠ch jazyc√≠ch, svobod√¨ a otroctv√≠ a o Gilgame¬Ļovi...

Buddhead, 23:06:04 17.09.2009, pÝeŤteno 1227x, 1 komentŠÝ
Sekce: Filosofie

B√¨hem studia Encyklopedie st√łedov√¨ku m√¨ zaujalo n√¨kolik pas√°¬ĺ√≠ t√Ĺkaj√≠c√≠ch se problematiky stvo√łen√≠, v√≠ry a z√°zrak√Ļ...

Buddhead, 14:21:54 04.09.2009, pÝeŤteno 1204x

Kdysi jsem tady uve√łejnil √®l√°nek o gairaigo, nov√¨ p√łejat√Ĺch slovech v japon¬Ļtin√¨. Sestavil jsem mal√Ĺ seznam gairaigo - n√°zv√Ļ barev - anglick√©ho p√Ļvodu. Vskutku origin√°ln√≠ jazyk!

Mr. Zdeeck, 00:39:38 14.08.2009, pÝeŤteno 1347x, 2 komentŠÝe
Sekce: IT

Kooperativn√≠ hack DPPKdy¬ĺ jsem se p√łed n√¨kolika lety p√łist√¨hoval do Prahy a za√®al jezdit pro mne, d√≠tko vesnick√©, neuv√¨√łiteln√Ĺm technick√Ĺm z√°zrakem jm√©nem metro, nemohl jsem si nev¬Ļimnout informa√®n√≠ch termin√°l√Ļ na ka¬ĺd√© stanici. Termin√°l je viditeln√¨ jen PC s Okny z Redmondu a dotykov√Ĺm displejem, ur√®it√¨ se do n√¨j lze n√¨jak dostat, pomyslel jsem si...

Buddhead, 17:15:57 04.08.2009, pÝeŤteno 1233x

V√®era jsem zhl√©dl na √ąT vskutku nechutnou report√°¬ĺ ze sou√®asn√© √ą√≠ny.