- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Minibajky

<<<

Buddhead, 14:11:38 26.11.2006, peteno 3209x, 1 koment
Sekce: Literatura

Výtvory studentù 1.ag inspirované Bajkami a podpovídkami Karla Èapka.

Pavel Kroupa
Kùò: Proè nechodím po dvou? Nechce se mi.

Nella Fedorowyczová
Voda: Jsem nejrychlej¹í bì¾ec pøes pøeká¾ky.

Vít Zavadil
Bezdomovec: Mù¾u bydlet v domì, ale mnì se pod mostem líbí.

Michael Bìlehrádek
©nek: Lezu pomalu. Kam bych spìchal?

Jan Marek
Troseèník: ®e se nepokou¹ím dostat domù? Stejnì mì nikdo nepostrádá.

Michael Bìlehrádek
Tchoø: Jsem tak mocný a silný, ¾e se ke mnì nikdo nepøiblí¾í.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA