- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Lada Skotnicová: Mona Lisa

<<<

Buddhead, 14:10:01 26.11.2006, peteno 1882x, 4 komente
Sekce: Literatura

Básnièka, kterou Lada pøipojila ke slohovce na téma popis umìleckého díla.

Ve Francii v Louvru Mona Lisa dlí,

za vitrínou, je¾ v¹e zrcadlí.

Její pohled uhranèivý

stovky lidí dennì obdivují.

Projdou kolem, do v¹ech stran se dívá

a v¹e, v¹ecièko kolem vnímá.

Jistì, je to jen obraz,

¾ivota má v oèích odraz.

Sedí tam, ruce v klínì, pøemý¹lí,

na otázku PROÈ odpovìï vymý¹lí.

Zeptal jsem se, na co pøi¹la –

nic, jen dál sedìla,

výmluvnì pohledem se smála,

snad odpovìï svou øíci se mi bála.

Tak dál davy kolem proudí

a ona v¹echny vidí.

Stále ve Francii v Louvru Mona Lisa dlí,

za vitrínou, je¾ v¹e zrcadlí.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA