- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Kdy¾ ¾eny øídí vozy

<<<

Mr. Zdeeck, 00:38:34 21.05.2011, peteno 1710x
Sekce: Úlety

Kdy¾ vozy øídí ¾enyJe to neuvìøitelné, ale budu se na 4Buddhas opakovat. Dnes jsem na Pankráci opìt zahlédnul schopnosti nìkterých vlastníkù øidièských prùkazù. Paní moc nad¹ená nebyla, kdy¾ jsem si tuhle sluneènou odpolední scenérii fotografoval, tak jsem alespoò provedl jistou anonymizaci. Na její obranu nutno dodat, ¾e ty zábrany jsou tam opravdu postaveny naprosto debilnì a pokud se èlovìk nekouká, skonèí na nich velice snadno. Podvozkùm zdar!Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA