- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

WikiLeaks: Jsem hrdý pøispìvatel

<<<

Mr. Zdeeck, 15:18:00 07.12.2010, peteno 1747x

WikiLeaks IconTak jsem se dnes rozhodnul, ¾e je èas pøijmout èást obèanské zodpovìdnosti za smìrování téhle planety. Pøispìl jsem WikiLeaks pøes Datacell (proto¾e USAGOV viditelnì pøesvìdèuje v¹echny dal¹í mo¾né platební providery, ¾e spolupracovat s WikiLeaks je ¹patný nápad) 25 EUR. Vím, ¾e to není zázraèná èástka, ale alespoò nìco jsem pro svobodu svìta udìlal. Co vy?Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA