- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Záhir na YouTube

<<<

4Buddhas, 00:35:41 14.09.2010, peteno 1546x
Sekce: Kultura

Koneènì jsme se po nìkolika letech rozhoupali a umístili ná¹ zatím nejúspì¹nìj¹í (a dalo by se øíci i jediný poøádný) projekt na YouTube. Mystickéhozá¾itkuchtivý divák si mù¾e vychutnat krásnou 16:9 verzi vèetnì anglických titulkù ní¾e:

PS: na¹li jsme na YouTube i konkurenèní projekt, tak¾e lze provést i jisté srovnání ... je v¹ak oèividné, ¾e autor urèitì nemìl v krevním obìhu tolik psychotropních látek jako tenkrát my ...Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA