- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Volební rada z diskuse na iDnes

<<<

Mr. Zdeeck, 13:35:02 10.05.2010, peteno 1914x, 3 komente
Sekce: Úlety

Vá¾ení obèané této zemì,

chcete si pojistit vítìzství sociálních jistot, vítìzství levice? Chcete svým hlasem podpoøit budoucnost obyèejných lidí? Pojistìte si vítìzství levicových stran a pøi volbách vlo¾te do jedné obálky volební lístky ÈSSD i KSÈM souèasnì, znásobíte tak sílu svého hlasu. Nebuïte lhostejní k budoucnosti svých dìtí, toto je to nejlep¹í, co mù¾ete udìlat!Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA