- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Shpongle Live in Concert DVD

<<<

Mr. Zdeeck, 00:59:00 31.03.2010, peteno 2291x, 1 koment

Shpongle Live in Concert DismantletNa obrázku vedle je mùj nový rozmazlovací dárek, který jsem si nechal poslat a¾ z Británie a který neèekanì do¹el bìhem jednoho týdne (v pondìlí objednávka, v pátek ve schránce). Je to mé první psychedelické DVD a zároveò první od nezávislého labelu (twisted records), které (jak název napovídá) obsahuje unikátní Londýnský koncert projektu Shpongle (Simon Posford a Raja Ram). Ten nedávno vydal novou (a vpravdì skvìlou) LP platòu Ineffable Mysteries From Shpongleland, na které ují¾dím u¾ asi dva týdny. Mo¾ná vám tohle v¹echno vùbec nic neøíká, a právì proto byste mìli kliknout alespoò na nìkteré z následujících odkazù. Vìøte, hudební obzory se roz¹íøí bìhem krátké chvíle o míle daleko. Concert highlights. Dorset Perception. Divine Moments of Truth. A koncert? Kam se hrabe Madonna...Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA