- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Léèba krize tvùrèí identity

<<<

Mr. Zdeeck, 18:48:33 09.01.2010, peteno 1136x

Jak nìkteøí ètenáøi vìdí, sna¾ím se ji¾ nìjakou dobu prorazit do svìta hudebního showbusinessu. Na trnité cestì vlastníka amusikálního sluchu se bohu¾el zatím setkávám pouze s ignorací, nebo» dle schovívavìj¹ích kritikù je prý ¹koda slov. V takovéto situaci autor vìt¹inou upadá do letargie, a my¹lenky se toulají spí¹e kolem olovìného projektilu ne¾ kolem notové partitury. Jsou v¹ak v ¾ivotì muzikanta okam¾iky, které pøijdou jako záblesk z èistého nebe. Èlovìk pochopí, ¾e staèí vzít kytaru, trochu té èlovìèinkové poetiky, slu¹ivý plavecký úbor a písnièka jako hrom je na svìtì.

Kluci, dìkuji, teï u¾ vím, ¾e i já mám jednou ¹anci...Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA