- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Reforma českého pravopisu

<<<

Buddhead, 12:22:20 27.01.2006, přečteno 1547x, 1 komentář
Sekce: Úlety

Ideální pravopis by se měl řídit zásadou 1:1, tedy že jednomu fonému (hlásce) odpovídá jeden grafém (písmeno). Čeština je v tomto ohledu poměrně pokroková, přesto je i ona zatížena mnoha nesmyslnými přežitky minulosti.

Klasickým příkladem je psaní [i] prostřednictvím i/y, psaní [í] jako í/ý, nebo psaní [ú] prostřednictvím ú/ů. Jinou nedůsledností je spřežkové psaní bě, pě, vě [bje, pje, vje]; dě, tě, ně [ďe, ťe, ňe]; di, ti, ni [ďi, ťi, ňi] a konečně mě [mňe]. Posledním problematickým jevem je psaní [x] pomocí ch, což dělá zvlášť cizincům problémy při hledání v českých slovnících.

Reformovaný pravopis musí všechny tyto nešvary jednou provždy opustit. Zrušení ů a ě by nemělo činit žádné obtíže, naopak se školákům i mnohým dospělým značně uleví. Problémy může přinést zrušení y/ý a psaní x místo ch. Proto by bylo nejlepší reformu rozložit do dvou kroků.

V prvním kroku se bude psát ú místo ů; bje, pje, vje místo bě, pě, vě; ďe, ťe, ňe místo dě, tě, ně; ďi, ťi, ňi / ďí, ťí, ňí místo di, ti, ni / dí, tí, ní; mňe místo mě a konečně ks místo x. Písmena y/ý se budou psát pouze ve slabikách dy, ty, ny / dý, tý, ný (dokud se lidé nezvyknou na psaní ďi, ťi, ňi / ďí, ťí, ňí), zachováno bude i psaní ch (dokud si lidé nezvyknout rozepisovat x jako ks).

Ve druhém kroku pak bude reforma dokončena psaním di, ti, ni / dí, tí, ní místo dy, ty, ny / dý, tý, ný a zavedením x místo ch. Jediným případem, kde bude přípustný starý pravopis, zůstanou vlastní jména, a to z toho prostého důvodu, aby šlo snadno odlišit reakcionáře od pokrokových společenských sil.Homoseksuálňí svazki prošli i Senátem (1. krok)


Zákon má upravit vzňik a konec partnerského svazku. Zapisoval bi se do občanského prúkazu, partneři bi jej uzavírali prohlášeňím před matričňím úřadem. Partnerúm a partnerkám má norma mimo jiné zaručit nárok na informace o zdravotňím stavu jejich proťejšku a šanci děďit stejňe jako manželé. Zákon počítá se vzájemnou viživovací povinnosťí a umožňuje víchovu ďeťí, ne však jejich adopci. Podle obhájcú normi zákon zjednoduší život partnerúm stejného pohlaví, například při jednáňí na úřadech. Odpúrci v ňem viďí mimo jiné nebezpečí pro udržeňí klasické rodiny. Lidé stejného pohlaví mohli dosud uzavírat oficiálňí svazek ve 12 západoevropskích zemích. V Česku trval schvalovací proces ňekolik let. Současná podoba zákona je již pátou verzí. Zaťím vždy ho smetli ze stolu už poslanci, do Senátu se dostal poprvé.Homoseksuálňí svazki prošli i Senátem (2. krok)


Zákon má upravit vzňik a konec partnerského svazku. Zapisoval bi se do občanského prúkazu, partneři bi jej uzavírali prohlášeňím před matričňím úřadem. Partnerúm a partnerkám má norma mimo jiné zaručit nárok na informace o zdravotňím stavu jejix proťejšku a šanci děďit stejňe jako manželé. Zákon počítá se vzájemnou viživovací povinnosťí a umožňuje víxovu ďeťí, ne však jejich adopci. Podle obhájcú normi zákon zjednoduší život partnerúm stejného pohlaví, například při jednáňí na úřadex. Odpúrci v ňem viďí mimo jiné nebezpečí pro udržeňí klasické rodini. Lidé stejného pohlaví mohli dosud uzavírat oficiálňí svazek ve 12 západoevropskíx zemíx. V Česku trval sxvalovací proces ňekolik let. Současná podoba zákona je již pátou verzí. Zaťím vždi ho smetli ze stolu už poslanci, do Senátu se dostal poprvé.Přidat komentář
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veškeré HTML tagy jsou zakázány, odřádkování zůstává zachováno.
Kontrolní kód:
Visual CAPTCHA

Danyk (z 88.101.149.xxx), 01:06:00 13.09.2006
Hustej nápad, ale asi nereálný...