- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Drobky z kalendáře V

<<<

Buddhead, 13:59:54 25.01.2006, přečteno 1318x

Datování podle cisiojánu

Cisioján je vlastně mnemotechnická pomůcka, někdy nazývaná též veršovaný kalendář. Jeho název je odvozen od začátku nejstaršího latinského cisiojánu Cisio Janus (z lat. Circumcisio Domini – Obřezání Páně a Ianuarius – leden). Jde vlastně o báseň, v níž je každému dni v roce přidělena jedna slabika (vzácnější jsou cisiojány vokabulární, kde každému dni odpovídá jedno slovo). Latinské cisiojány byly skládány v hexametrech (dva pro každý měsíc), počet slabik se řídil počtem dnů v měsíci. Slabiky byly vybrány ze jmen významnějších svátků tak, aby počáteční slabika jména svátku byla v dvojverší tolikátá, na kolikátý den v měsíci svátek připadal. Zbylé místo vyplňovaly slabiky, které měly dávat jakýs takýs smysl. Nejstarší latinský cisioján vznikl patrně v Německu koncem 12. století, nejstarší český je z doby okolo roku 1260. Nutno však dodat, že cisioján v češtině se narozdíl od svého latinského protějšku k dataci nikdy nepoužíval (v českých zemích byly nejrozšířenější latinské cisiojány Pražského kostela a Behaimův). Datace vypadala tak, že se uvedla slabika příslušného dne, a protože některé slabiky se opakovaly vícekrát, rovněž slabiky dvou či více dnů následujících. Například ve Starých letopisech českých je smrt Václava IV. roku 1419 datována následovně: „v středu po Matce boží nanebevzetí, v tu syllabu ci o a ga,“ což odpovídá 16. srpnu.  Jako příklad této svérázné, dalo by se říci experimentální poezie uvádím tzv. husitský cisioján Václava Korandy mladšího, administrátora utrakvistické církve, z roku 1472 (všimněte si vnitřních rýmů mezi první a druhou polovicí veršů).

 

Nové léto nám křest dalo, mnoho se dobrého stalo;

Ant, Pryška, Fab s Anežkú, znám Pavel Janu Zlatému.

Šel hrom Blažej i Dorota do školy, svatý Vala;

čas podletie nastal, Petroň Matěje přijal.

Za března Václav přivezen a Římě Řehoř pohřeben;

s Gedrutú puost Beneš měl a Mariji poslán anjel.

Za dubna s Ambrožem svět ctí, zelenú trávu Tiburcí;

ptáci zpěvají nám, Jíra, Marek zavítal k nám.

Phil Zig s křížem, květoň hrá, Stankovi kvietie rozdává;

maj od fioly se béře, pan Urban kdež lýka deře.

Června Eraz Bonifác šli v jahody v letní čas;

Vít když přišel, trápí s vedra též Jana, Buryana, Petra.

Července Prokop hus žat vyšli, bratři se s Machnú rozešli;

k stodole vuoz Manda dá, Jakub ovoce vydá.

Petroň v žaláři, Sikstus mře před Vavrú, přijata Maře;

v podzim bude začatý Bartoloměj, Aug Jan sťatý.

Jiljiš voves dokonal, matky Boží rod nám kříž dal;

Lidmila, hrozny Matúš bral, mest začíná Vác, Michal.

Remiš a Franěk šli vorat, Diviš semen rozsévat;

Havel, Lukáš i Uršula topie kamna Šimonova.

Všech svatých za listopada, husy Martin Brychtovi dá;

z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.

Požehnal Báry Mikuláš, prosince v dar Lucí dáš;

vepře domácie Tomáš zbil, k nám rod Štěp Jan děti nosil.

 

 

Dodatek: Kromě cisiojánu byly užívány i jiné mnemotechnické pomůcky, například k zapamatování začátku ročních dob.

 

Podletí Petr štolován

a léto dává Urban,

Simphorian podzimní,

počátek zimy Kliment činí.Přidat komentář
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veškeré HTML tagy jsou zakázány, odřádkování zůstává zachováno.
Kontrolní kód:
Visual CAPTCHA