- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Kuøák je lidumil

<<<

Mr. Zdeeck, 10:29:11 01.09.2008, peteno 1338x, 5 koment

Jako¾to èlovìk (ano, vlastním pøièinìním) závislý na nikotinu jsem koneènì na¹el èlánek rezonující s nìkterými názory, které se mi honí v palici. Zcela jasnì z nìj vyplývá to, co jsem celou dobu tak nìjak tu¹il. Odkaz na nìj ve svìtle tohoto textu dává vìci je¹tì hlub¹í rozmìr.

 Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA