- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Taxikáø a vozíèek

<<<

Mr. Zdeeck, 12:52:51 07.12.2007, peteno 1677x, 3 komente

Taxikáø a vozíèekNejsem z toho typu lidí, který by podrá¾el dùchodcùm hole (dokonce je pou¹tím v MHD automaticky sednout), z mentálnì posti¾ených si dìlám srandu jenom na vánoce a obecnì se lidem v nouzi sna¾ím spí¹e pomáhat.

Tomuhle ¾ádný dý¹ko Co mne v¹ak férovì jebe do palice je fakt, ¾e èlovìk opravdu nìkdy neví, na èem je. Kdy¾ jsem pøed týdnem zahlédl auto s logem vozíèkáøe, nerozhodilo mne, ¾e to byl Meïour, ale spí¹e, ¾e na støe¹e byla krabièka se ¾lutým nápisem TAXI. Kdy¾ vím, ¾e v na¹í ulici je na 10 parkovacích míst jedno vozíèkáøské (samozøejmì adresné, s poznávací znaèkou), mohl bych mít pocit, ¾e pùlka Prahy jsou kryplové (o èem¾ bych se ani tak nehádal). Realitou v¹ak je, ¾e dnes je získání vozíèkáøského statutu spí¹e sport a boj o lehké parkování zdarma. Tak¾e a¾ nìkdy zaparkujete na vyhrazeném místì, je ¹ance 50:50 ¾e to taky ¾ádný vozíèkáø není a mo¾ná je to i místo taxikáøe, který vás vèera oholil o kilo.Pidat koment
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veker HTML tagy jsou zakzny, oddkovn zstv zachovno.
Kontroln kd:
Visual CAPTCHA