- - - -
4Buddhas 4Buddhas - Enlightened evolution through psychoactive being
- - - -

----
----

RSS Feed

Komenského obrázková abeceda

<<<

Buddhead, 08:55:39 18.05.2007, přečteno 1751x, 1 komentář

Soudí se, že nejstarší hláskové abecedy vznikly na principu akrofonie (z řeckého akros = okraj, fóné = zvuk). Pro jednotlivé hlásky/písmena se užívaly obrázky zvířat nebo věcí, které právě touto hláskou/písmenem začínaly. Například býk (alef) označoval A, dům (beth) B, velbloud (gimmel) G atd. Jan Amos Komenský otevírá svůj Orbis sensualium pictus obrázkovou abecedou, která je založena na principu onomatopoetickém: hlásky/písmena nahrazuje obrázky zvířat nebo činností, které vydávají příslušný zvuk.

Vrána kváče

á á

A

Ovce bečí

bé é é

B

Kobylka vřeští

cí cí

C

Dudek dutká

du du

D

Dítě pláče

éi éi

E

Vítr věje

fi fi

F

Hus gagoce

ga ga

G

Ústa dýchají

háh háh

H

Myš piští

í í í

I

Kačice křičí

kha kha

K

Vlk vyje

lu ulu

L

Nedvěd mrmle

mum

M

Kotka/mačka ňaučí

nau nau

N

Vozař/furman volá

ó ó ó

O

Kuřátko cikčí

pi pi

P

Žežhulka/kukučka kuká

kuk ku

Q

Pes vrčí

err err

R

Had sipí

si

S

Sojka/strakopoud škrečí

tae tae

T

Sova húká

ú ú

U

Zajíc vičí

V

Žába krká

coax

X

Osel říká

ý ý ý

Y

Sršeň/obád bručí

ds ds

Z


Pokusil jsem se přeložit úvodní větu Orbis sensualium pictus, známé rčení Veni, puer, disce sapere (Pojď sem, pachole, uč se moudrým býti) do Komenského obrázkové abecedy:

Veni, puer, disce sapere

Přidat komentář
Autor:
Titulek:
Text:
Pozn.: Veškeré HTML tagy jsou zakázány, odřádkování zůstává zachováno.
Kontrolní kód:
Visual CAPTCHA

Diky bohu...
Mr. Zdeeck (z 62.40.76.xxx), 11:00:02 18.05.2007
...za latinku, to ti teda povim. :-)